Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки

13.07.2016 г.

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И

АПИС ЕВРОПА

 

Ви канят да вземете участие в

тематичен семинар

 

Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки

 

на 13 юли 2016 г. от 13.00 ч.

в залата на Съюза на юристите в България, София, ул. Пиротска 7

 

ПРОГРАМА:

 

НАЧАЛО: 12.00 ч.регистрация, чаша кафе

ОТКРИВАНЕ: 13.00 ч.

  • Владислав СЛАВОВпредседател на Съюза на юристите в България
  • Христо КОНСТАНТИНОВзаместник-управител на АПИС

 

ЛЕКТОРИ и теми:

 

  • Ивайло СТОЯНОВ, главен секретар на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)

Европейската съдебна практика при възлагане и изпълнение на обществени поръчки

  • Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП

Новите правила за подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП

  • Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП

Новите правила за участие при възлагане на обществени поръчки

  • Христо КОНСТАНТИНОВ, заместник-управител на АПИС

Европейската съдебна практика по ЗОП, представена в новия продукт на АПИС EUROCASES

 

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате тук: http://www.infoagency.org/SeminarRegistration/default.aspx?sid=64&dcode=027

Семинара можете да проследите в реално време и по Интернет на сайта http://tv.apis.bg

Предварителни въпроси по темата на: seminar@apis.bg