Ръководство по трансферно ценообразуване - ОИСР

За първи път на български език !

Съвместният продукт на АПИС и Интерлекс Консулт е единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на „Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации“, към което се придържа законодателството на държавите-членки на ЕС. Версията включва също и анексите към Ръководството.

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС получи лиценз да издаде българския превод на Ръководството в електронен вид. Системата предлага всички възможни удобства и улеснения за потребителя:

  • препратки между разпоредбите на Ръководството на нива член, алинея и точка;
  • препратки между разпоредбите на Ръководството и анексите към него на нива член, алинея и точка;
  • връзки между разпоредбите на Ръководството и Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на ОИСР.
За удобство на потребителите АПИС разработи иновативен интерфейс с основен и допълнителен прозорец за едновременно четене на разпоредбите на Ръководството и свързаните с тях анекси.
* АПИС е на разположение за демонстрация и инсталиране на продуктите в удобно за желаещите време.