"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. декември 2016 г.

АРХИВ  


НОВИ КОМЕНТАРИ:

 • КОМЕНТАР: "КЛЮЧОВИ ПРОМЕНИ, ВЪВЕДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12.12.2012 Г., В УРЕДБАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА" – проф. д-р НИКОЛАЙ НАТОВ

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ на Република България за 2017 г.;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за АКЦИЗИТЕ и ДЪНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (изменящ всички данъчни закони);
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ за 2017 г.;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за БЮДЖЕТА на НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА за 2017 г.;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 15 декември 2016 г. за одобряване на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № 16 от 8 декември 2016 г. за УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ОТБРАНАТА и ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на Република България;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЧУЖДЕНЦИТЕ в Република България;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗД на Закона за ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 96, ДВ бр. 97, ДВ бр. 98, ДВ бр. 99, ДВ бр. 100, ДВ бр. 101, ДВ бр. 102, ДВ бр. 103, ДВ бр. 104 и ДВ бр. 105 от 2016 г.